Standardization · SIS/TK 120

Allmänna leveransbestämmelser för metall

Metallprodukter levereras med kontrolldokument, som bekräftar att levererade produkter har rätt kvalitet. Standarderna för kontrolldokument och allmänna leveransbestämmelser beskriver hur tillverkaren skall bedriva kvalitetskontrollen och intyga kvaliteten i levererade produkter. Den svenska kommittén är starkt pådrivande och leder det internationella standardiseringsarbetet.

Kvalitetsstyrning, kvalitetskontroll och kontrollintyg enligt standard försäkrar kunden om att få rätt produktkvalitet, men förenklar också spårbarhet av produkterna tillbaks till tillverkare. Arbetet bidrar till ökad säkerhet i samhället och därför hänvisar lagstiftningen ofta till standarden för kontrolldokument. Alla produktstandarder för stål, gjutjärn och aluminium inom CEN och ISO hänvisar också till standarderna för allmänna kontrollbestämmelser och kontrollintyg, och blir därmed en del av kravspecifikationen vid beställning av stålprodukter.

Kommittén samlar svensk kompetens inom området och driver på det internationella standardiseringsarbetet, samtidigt som det är en svensk expertgrupp för tolkning av standarder och som svarar på frågor om kontroll och provning av metallprodukter. 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén driver Sveriges deltagande i det internationella och europeiska standardiseringsarbetet. Samtidigt är kommittén referensgrupp för sekretariat och ordförande för ISO/TC 17/SC 20 General technical delivery conditions, sampling and mechanical testing methods, samt svensk spegelgrupp till motsvarande europeiska kommitté.

Genom kommitténs ledande position i ISO-arbetet finns det goda möjligheter att påverka grundläggande regler för kvalitetssäkring av metallprodukter. Bättre kvalitetsstyrning på lika villkor i internationell industri ger lika konkurrensvillkor för den materialtillverkande industrin och flexibilitet i materialanskaffningen för verkstadsindustri och byggsektor.

Ett värdefullt arbete

Som deltagare är du medlem i ett nätverk av experter med förgreningar över hela världen, som påverkar och tolkar standarder och regler inom området. Det ger värdefull kunskap som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet. Tidig kunskap om kommande ändringar i standarderna kan reducera kostnader för investeringar i kontrollorganisation och utrustning, liksom i utveckling av IT-system, till stöd för bestyrkande av produkters överensstämmelse med krav i standard och regler. Det ger konkurrensfördelar för metalltillverkare, bättre insatsvaror i verkstadsindustrin och ett säkrare samhälle.

Vill du vara med i kommittén?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbete i kommittén och inom internationell standardisering. Arbetar du inom produktion eller inköp av metallprodukter så kan vi erbjuda ett intressant och kompetensutvecklande nätverk. 

More information about the committèes work:

Now working on 5 standards
EN 10021, General technical delivery conditions for steel products
ISO 22409, Classification of steels based on chemical composition
ISO 4948.2, Classification of steel based on chemical composition
ISO 14404-4, Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production - Part 4: Guidance for using ISO 14404 family
EN 10373, Determination of the physical and mechanical properties of steels using models
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB, Avesta
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 17, Steel
ISO/TC 17/SC 20, General technical delivery conditions, sampling and mechanical testing methods
ISO/TC 17/WG 25, Classification of steel
ISO/TC 44/SC 8, Equipment for gas welding, cutting and allied processes
CEN/TC 459/SC 12, General issues
CEN/TC 459/SC 12/WG 2, Model for providing mechanical property data of steels
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Bledar Beqiri
Project manager
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Emma Stenberg
Project assistant
emma.stenberg@sis.se

Related