Login

Standardization · SIS/TK 119

Svetsutrustning

Gasbrännare används för sammanfogning av metalliska material genom svetsning. De används också för gasskärning för att dela upp material. Standardiseringen är säkerhetsrelaterad och skall medverka till skydd mot t.ex. explosioner i utrustningen men den omfattar också standardisering av slangkopplingar med mera.

Det ger användaren flexibilitet eftersom utrustningsdelar från olika leverantörer fungerar tillsammans. Standardiseringsarbetet gäller alla utrustningsdelar för gastillförsel d.v.s. manometrar, slangar, ventiler och kopplingar. Det omfattar också brännarna.

Påverka nationellt och internationellt

Vi erbjuder möjlighet till aktiv påverkan på standarder inom CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Det internationella standardiseringsarbetet ger djupare insikt om standardernas krav och hur de tolkas. Det underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Samtidigt kan man påverka framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Svetsutrustningar. Du får möjlighet att ta del av förslag till standarder och att delta i internationella grupper. Kommitténs fokus är att ge deltagarna möjlighet att själva delta i det internationella arbetet. Kanske du idag jobbar som tillverkare av utrustning, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. 

More information about the committèes work:

Now working on 15 standards
EN ISO 5171, Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO/DIS 5171:2017)
EN 560, Gas welding equipment - Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes
EN ISO 14114, Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO/FDIS 14114:2017)
EN ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/FDIS 3821:2017)
EN ISO 5175-2, Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO/DIS 5175-2:2016)
EN ISO 5175-1, Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO/DIS 5175-1:2016)
EN ISO 15296, Gas welding equipment - Terminology - Terms used for gas welding equipment (ISO/DIS 15296:2016)
CEN/TR 13259, Gas welding equipment - Industrial manual and machine blowpipes for flame heating, flame brazing and allied processes
ISO 3821, Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes
ISO 14114, Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements
ISO 5175-1, Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor
ISO 5175-2, Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor
ISO 9539:2010/FDAmd 1, Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes - Amendment 1
ISO 9013, Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances
ISO 5826, Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers
Show more Show less
Published 21 standards
Show more Show less
Participants 3 companies and organizations
Kemppi Sverige AB, Sollentuna
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, Olofström
International participation 1 international committees
ISO/TC 44/SC 8, Equipment for gas welding, cutting and allied processes
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Manufacturing engineering Welding, brazing and soldering Welding consumables Welding equipment