Standardization · SIS/TK 118

Rörledningsprodukter och ventiler

Rörledningsprodukter och ventiler används för att transportera och styra olika typer av fluider. De återfinns inom de flesta industrier och är ofta anpassade efter branschens specifika krav. Skilda tekniska specifikationer och säkerhetskrav kan skapa tekniska handelshinder för export och import. Brukare, tillverkare och myndigheter har därför ett uttalat behov av standarder med en bred förankring både nationellt och internationellt.

Kommittén för rörledningsprodukter och ventiler påverkar aktivt det tekniska innehållet i standarder och kopplingen till relevanta Europeiska direktiv inom tryck- och byggområdet. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra, ha hög teknisk kvalitet och underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare. Standarderna omfattar produkter
som ingår i komplexa rörledningssystem, där det ställs krav på att alla delar är kompatibla och går att använda tillsammans.

More information about the committèes work:

Now working on 37 standards
EN 15714-5, Industrial valves - Actuators - Part 5: Pneumatic linear actuators for industrial valves — Basic requirements
EN ISO 7369, Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO/DIS 7369:2019)
EN ISO 21809-3:2016/A1, Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings - Amendment 1 (ISO 21809-3:2016/DAmd 1:2019)
EN ISO 19879, Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections (ISO/DIS 19879:2019)
EN ISO 22109, Industrial valves - Gearbox for valves (ISO/DIS 22109:2019)
EN ISO 3183, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO/DIS 3183:2018)
EN ISO 16138:2006/A1, Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16138:2006/FDAM 1:2019)
EN ISO 21787:2006/A1, Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 21787:2006/FDAM 1:2019)
EN ISO 16139:2006/A1, Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16139:2006/FDAM 1:2019)
EN ISO 16137:2006/A1, Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16137:2006/DAM 1:2018)
EN ISO 16136:2006/A1, Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16136:2006/FDAM 1:2019)
EN ISO 16135:2006/A1, Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16135:2006/FDAM 1:2019)
EN 15714-3, Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
ISO 21052, Restrained joint system for Ductile Iron Pipe - Length Calculations of Restrained Pipes and Fittings
EN 16767, Industrial valves - Metallic check valves
ISO 21051, Construction and installation of ductile iron pipeline system
ISO 21053, Life cycle analysis and recycling of ductile iron pipes for water applications
EN 1591-2, Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 2: Gasket parameters
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 3: Tolerances, dimensions and sectional properties
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 2: Technical delivery conditions
EN , Cold formed welded structural stainless steel hollow sections - Part 1: General
ISO 7005-2, Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges
ISO 21799, External corrosion protection system for Ductile Iron Pipes and Fittings
EN 17070, Industrial valves - Minimum performance requirements
EN , Welded fittings for the food and chemical industries -Tees, bends and reducers for welding
ISO 15848-2, Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves
ISO 15848-1, Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves
EN ISO 4126-11, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 11: Performance testing (ISO/DIS 4126-11:2014)
ISO 21809-2, Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings
EN 10358, Unalloyed steel plumbing fittings - Fittings with press ends for unalloyed steel tubes
EN ISO 1179-2:2008/A1, Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) - Amendment 1 (ISO 1179-2:2007/DAM 1:2011)
ISO 10380, Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies
EN 10253-4, Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
EN 10253-2, Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements
EN 10255, Non-Alloy steel tubes suitable for welding, threading and other joining methods - Requirements and test methods
EN 10352:2012, Stainless steel plumbing fittings - Fittings with press ends for metallic tubes
EN 10344, Malleable cast iron fittings with compression ends for steel pipes
Show more Show less
Published 226 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 118/AG 01, Revidering av SS 741
Participants 18 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Somas Ventiler, Säffle
Ahlsell Sverige AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
CCI Valve Technology AB, Säffle
Dahl Sverige AB, Malmö
Densiq AB, Västra Frölunda
Energiforsk AB, Stockholm
Halltorp Rördelar AB, Kalmar
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Nordic Flanges AB, Själevad
Nordic Flanges AB, Stockholm
Nords International AB, Molkom
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
SSAB EMEA AB, Virsbo
SSG Standard Solutions Group AB, Sundsvall
TT Gaskets Sweden AB, Uppsala
Tubman AB, Gustavsberg
Show more Show less
International participation 4 international committees
CEN/TC 342, Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 69, Industrial valves
CEN/TC 74, Flanges and their joints
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Fluid systems and components for general use Pipeline components and pipelines Valves General Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) Iron and steel pipes Metal fittings Flanges, couplings and joints Hoses and hose assemblies Seals for pipe and hose assemblies Other General Globe valves Ball and plug valves Gate valves Pressure regulators Check valves Other