Standardization · SIS/TK 116

Oorganiska ytbeläggningar

Inom verkstadsindustrin utgör ytbehandling cirka 20 % av förädlingsvärdet. Missförstånd eller felaktigt specificerade krav vållar årligen stora kostnader och problem. Ett bra sätt att komma till rätta med detta är att hänvisa till europeiskt och globalt standardiserade krav på ytbeläggningar och metoder att prova beläggningarnas kvalitet. Kommittén behandlar skyddande och dekorativa metalliska och oorganiska beläggningar.

Kommittén deltar i ISO/TC 107 och CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, som arbetar med standarder för specifikationer, provningsmetoder, behandling före och efter beläggning och terminologi för oorganiska ytbeläggningar.

Kommittén har även tagit fram svensk nationell standard för passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska zinkbeläggningar (SS 147000), eftersom en internationell standard saknades för detta.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén för Oorganiska ytbeläggningar ska följa och påverka det internationella och europeiska arbetet och bevaka att våra nationella krav på klimat, miljö, arbetsmiljö med mera beaktas. Detta för att standarderna för oorganiska ytbeläggningar blir användbara för svensk industri. Kommittéarbetet bidrar också till att sprida kunskap om de standarder som finns för att underlätta för användaren att hitta rätt standard.

More information about the committèes work:

Now working on 35 standards
ISO 24284, Metallic coatings - Corrosion Test Method under De- icing Salt Environment
ISO 24296, Wire, bar and tube drawing dies - diamond coated pellets - specifications
ISO 2080, Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary
EN ISO 8289-1, Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)
EN ISO 14713-2, Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)
ISO 4524-3, Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings - Part 3: Electrographic tests for porosity
ISO 23852, Measurement of coatings - Non-destructive measurement of the conductivity of metallic coatings
EN ISO 21968, Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-current method (ISO/DIS 21968:2018)
ISO 28763, Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications
EN ISO 28763, Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications (ISO/FDIS 28763:2019)
ISO 28721-1, Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories
EN ISO 28721-1, Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories (ISO/DIS 28721-1:2018)
ISO 23609, Determination of modulation period of nano-multilayer coatings by low-angle X-ray methods
ISO 6370-2, Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion
ISO/TR 23487-2, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 2: Corrosion protection of foundation structures
ISO/TR 23487-1, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 1: Duplex coating of towers
ISO 23363, Electrodeposited coatings and related finishes - Electroless Ni-P-ceramic composite coatings
ISO 23287-2, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 2: Aluminium and aluminium alloys
ISO 23287-1, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 1: Zinc die-casting
ISO 21874, PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties
ISO 23216, Carbon based films - Determination of optical property of amorphous carbon films by spectroscopic ellipsometry
ISO 21968, Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-current method
ISO 23131, Ellipsometry - Principles
ISO 8289-1, Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for non-profiled surfaces
ISO 14713-2, Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing
ISO 22462, Metallic and other inorganic coatings - Test methods of friction coefficient measurement of chemical conversion coatings
ISO TC 107 N1806, PVD multi-layer hard coatings- Composition, Structure and Properties
ISO 21126, Zinc-Aluminium (Hot dip) coatings on fabricated iron and steel articles
ISO 28765, Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges
ISO 14917, Thermal spraying - Terminology, classification
ISO 14916, Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength
ISO 4528, Vitreous and porcelain enamel finishes - Guide to selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles
ISO 3613, Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods
NWI N 591, Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP Test)
ISO 12778, Metallic and other inorganic coatings - Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements
Show more Show less
Published 96 standards
Show more Show less
Participants 7 companies and organizations
Bulten Sweden AB, Hallstahammar
Nordic Galvanizers, Danderyd
RISE IVF AB, Mölndal
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, Borlänge
SYF Ytservice AB, Borås
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 107, Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 107/SC 3, Electrodeposited coatings and related finishes
ISO/TC 107/SC 4, Hot dip coatings (galvanized, etc.)
ISO/TC 107/SC 7, Corrosion tests
ISO/TC 107/SC 8, Chemical conversion coatings
ISO/TC 107/SC 9, Physical vapor deposition coatings
CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Manufacturing engineering Surface treatment and coating Metallic coatings General