Standardization · SIS/TK 113

Underhåll

Slitage och korrosion är några av orsakerna till finansiella miljardförluster bara inom Europa årligen. Ett sätt att minska dessa förluster är att genom europastandarder skapa förutsättningar för effektiva underhållsstrategier.

 

Målet för Underhållsteknik, SIS/TK 113, är ett aktivt deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet inom Maintenance, CEN/TC 319, samt att utarbeta svenska översättningar av europastandarderna och underlätta implementering av desamma.

Många företag väljer idag att lägga ut del av eller hela arbetet med underhåll och då är standarder som specificerar kriterier för kvalité och miljö exempel på prioriterade områden.

Arbetet med svenska standarder för underhåll kommer till nytta för myndigheter, tillverkare och leverantörer där standarderna kan ha en stor påverkan inom säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, funktion, reservdelar och lönsamhet.

 Helt nya arbeten är:

  • Maintenance within Physical Asset Management – Methodology to improve life cycle performance and to achieve a sustainable physical asset
  • Maintenance management ‐ Guidelines
  • Maintenance – Maintenance Engineering ‐ Requirements

Vidare arbetar vi med högaktuella ämnen så som Smart Maintenance och Maintenance 4.0

 

More information about the committèes work:

Läs mer om Underhåll
Now working on 3 standards
CEN/TS 17385, Method for condition assessment of immobile constructed assets
EN 15341, Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
EN 16646-2, Maintenance within Physical Asset Management - Methodology to improve life cycle performance and to achieve a sustainable physical asset
Participants 10 companies and organizations
AstraZeneca AB Sweden, Södertälje
BillerudKorsnäs Sweden AB, Karlsborgsverken
Fortum Sverige AB, Bispgården
Ikea Industry AB, Malmö
Mälarenergi AB, Västerås
OKG AB, Oskarshamn
Riksorganisation Svenskt underhåll, Solna
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Vattenfall Eldistribution AB, Solna
Veolia Nordic AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 11 international committees
CEN/TC 319, Maintenance
CEN/TC 319/WG 10, Maintenance within physical asset management
CEN/TC 319/WG 11, Condition assessment methodologies
CEN/TC 319/WG 12, Risk based inspection framework
CEN/TC 319/WG 13, Maintenance process
CEN/TC 319/WG 14, Maintenance engineering
CEN/TC 319/WG 4, Terminology
CEN/TC 319/WG 6, Maintenance performance and indicators
CEN/TC 319/WG 7, Maintenance of buildings
CEN/TC 319/WG 8, Maintenance management
CEN/TC 319/WG 9, Qualification of personnel
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Maintenance services. Facilities management


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lisa Almkvist

Lisa Almkvist
Project manager
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Ulrika Axmark

Ulrika Axmark
Project assistant
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se