Standardization · SIS/TK 111

Vibration och stöt

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människa och känslig apparatur. SIS/TK 111 - Vibration och stöt ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor.

Det svenska nationella standardiseringsarbetet bedrivs i Vibration och stöt - SIS/TK 111. Kommittén ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor. Hit hör även övervakning av tillståndet på maskiner och byggnader utsatta för vibrationer.

Kommittén består av tre arbetsgrupper: AG 1 – Människans påverkan av vibrationer, AG 2 – Maskiners påverkan av vibrationer samt AG 3 – Byggnaders påverkan av vibrationer.

Människans påverkan av vibrationer – AG 1

Arbetsgruppen behandlar bl.a. metoder för utvärdering av helkroppsvibrationers inverkan på människan, ofta via fordonssitsar. Även mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen hanteras.

Maskiners påverkan av vibrationer – AG 2

Standarderna är ett hjälpmedel vid övervakning av t.ex. generatorer och turbiner så att de inte går varma, går ojämnt eller utsätts för onormal förslitning. Dessa standarder handlar mycket om signalbehandling, analys av dynamiska förlopp, transduktorer och kalibrering. Kommittén behöver fler experter som har kunskap inom dessa områden och här är det särskilt välkommet med kunskap gällande balansering av maskiner och hur man dämpar vibrationer.

Byggnaders påverkan av vibrationer – AG 3

Den svenska standarden SS 4604866 - Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader är ständigt aktuell då sprängningsarbete ofta orsakar vibrationer som påverkar angränsande byggnader och anläggningar. I Stockholm påverkar just nu sprängningar för den nya tunnelbanan en mängd olika byggnader och anläggningar varav många är kulturhistoriska hus och kyrkor med extra känsliga material och ytskikt..

More information about the committèes work:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 35 standards
EN 1032:1996/A1:1998, Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value
CEN/TR 15172-1:2005, Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery
CEN/TR 15172-2:2005, Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace
ISO 10816-5, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants
ISO 19470, Laboratory evaluation of marine seat shock isolation
ISO 10816-8:2014/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 8: Guidelines for vibrations in reciprocating compressor systems - Amendment 1
ISO 13373-4, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 4: Diagnostic techniques for gas and steam turbines with fluid-film bearings
ISO , Possible development of a document on Uncertainty of vibration quantities (Resolution 2/2016) - Call for experts and project leader
ISO 28927-13, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools
EN ISO 28927-13, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools (ISO/FDIS 28927-13:2020)
ISO 28927-8, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action
EN ISO 28927-8, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action
ISO 18436-1, Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Requirements for certification of personnel -- Part 1: Sector specific requirements for certification bodies and the certification process
ISO/TR 14837-34, Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 34: Characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation
ISO 8041-2, Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters
ISO 14839-5, Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings
ISO 19665, Calibration of conditioning amplifiers for dynamic application
ISO/TR 10687, Mechanical vibration - Description and determination of seated postures with reference to whole-body vibration
ISO 10819:2013/Amd 2, Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand
EN ISO 10819:2013/A2, Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 2 (ISO 10819:2013/DAM 2:2020)
ISO 15230-2/TR, Mechanical vibration and shock - Coupling forces at the machine-man interface for hand-transmitted vibration - Part 2: Guidelines for the evaluation of coupling forces
ISO 13091-2, Mechanical vibration - Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction - Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips
ISO 13091-1:2001/Amd 2, Mechanical vibration - Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertips - Amendment 2
ISO 10326-2, Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 2: Application of railway vehicles
ISO 5349-1:2001/ Amd 1, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General guidelines - Amendment 1
ISO 5348, Mechanical vibration and shock - Mechanical mounting of accelerometers
ISO/TS 22704, Mechanical vibration - Uncertainty of the measurement and evaluation of human exposure to vibration
ISO 20816-3, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 3: Coupled industrial machines
EN ISO 8041-2, Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Part 2: Personal vibration exposure meters (ISO/DIS 8041-2:2020)
ISO 10326-3, Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 3: Specification of dynamic dummies for z-axis motion
ISO 21940-11:2016/Amd 1, Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour - Amendment 1
ISO 21940-14:2012/Amd 1, Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 14: Balance quality requirements of rigid rand flexible rotors - Balance errors - Amendment 1
ISO 21940-21, Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 21: Description and evaluation of balancing machines
ISO 22266-1, Mechanical vibration - Torsional vibration of rotating machinery - Part 1: Land-based steam and gas turbine generator sets in excess of 50 MW
ISO 16063-21:2003/Amd 2, Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer
Show more Show less
Published 74 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer
Participants 27 companies and organizations
ÅF Infrastructure AB, GÖTEBORG
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Ava Monitoring AB, GÖTEBORG
Berg & Byggteknik i Norberg AB, Norberg
Bergsprängningsentreprenörernas Förening, Lidköping
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
Forcit Consulting AB, GÖTEBORG
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Hilti Svenska AB, ARLÖV
IF Metall, STOCKHOLM
Metron Miljökonsult AB, GÖTEBORG
Multiconsult Norge AS Avd Trondheim, TRONDHEIM
Nitro Consult AB, Göteborg
Norges geotekniske institutt Dokumentsenteret, OSLO
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
RISE IVF AB, Mölndal
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
Sigicom AB, ÄLVSJÖ
Tilia Consult AB, Hägersten
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trossamfundet Svenska Kyrkan, Uppsala
Volvo Construction Equipment AB, ESKILSTUNA
WSP Sverige AB, Kalmar
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring
ISO/TC 108/WG 28, Vibration materials
ISO/TC 108/WG 34, Calibration of vibration and shock transducers
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Safety of machinery (14) Mechanical vibration and shock (14.080)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lisa Almkvist
Project manager
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Ulrika Axmark
Project assistant
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se