Standardization · SIS/TK 111

Vibration och stöt

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är skadliga för människa och känslig apparatur. SIS/TK 111 - Vibration och stöt ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor.

Det svenska nationella standardiseringsarbetet bedrivs i Vibration och stöt - SIS/TK 111. Kommittén ansvarar för standarder som beskriver metoder för att mäta och bedöma konsekvenser av och risker med vibrationer på stora fast installerade maskiner, byggnader, fordon och människor. Hit hör även övervakning av tillståndet på maskiner och byggnader utsatta för vibrationer.

Kommittén består av tre arbetsgrupper: AG 1 – Människans påverkan av vibrationer, AG 2 – Maskiners påverkan av vibrationer samt AG 3 – Byggnaders påverkan av vibrationer.

Människans påverkan av vibrationer – AG 1

Arbetsgruppen behandlar bl.a. metoder för utvärdering av helkroppsvibrationers inverkan på människan, ofta via fordonssitsar. Även mätning och bedömning av vibrationer som överförs till handen hanteras.

Maskiners påverkan av vibrationer – AG 2

Standarderna är ett hjälpmedel vid övervakning av t.ex. generatorer och turbiner så att de inte går varma, går ojämnt eller utsätts för onormal förslitning. Dessa standarder handlar mycket om signalbehandling, analys av dynamiska förlopp, transduktorer och kalibrering. Kommittén behöver fler experter som har kunskap inom dessa områden och här är det särskilt välkommet med kunskap gällande balansering av maskiner och hur man dämpar vibrationer.

Byggnaders påverkan av vibrationer – AG 3

Den svenska standarden SS 4604866 - Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader är ständigt aktuell då sprängningsarbete ofta orsakar vibrationer som påverkar angränsande byggnader och anläggningar. I Stockholm påverkar just nu sprängningar för Citybanan en mängd olika byggnader och anläggningar varav många är kulturhistoriska hus och kyrkor med extra känsliga material och ytskikt.

More information about the committèes work:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 30 standards
EN 1032:1996/A1:1998, Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value
CEN/TR 15172-1:2005, Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery
CEN/TR 15172-2:2005, Whole-body vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace
ISO 10816-5, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants
ISO/TR 18570, Mechanical Vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration-Supplementary method for assessing risk of vascular injury
ISO 13373-5, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers
ISO 19470, Laboratory evaluation of marine seat shock isolation
ISO 19283, Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units
ISO 10816-8:2014/Amd 1, Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 8: Guidelines for vibrations in reciprocating compressor systems - Amendment 1
ISO 13373-4, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 4: Diagnostic techniques for steam turbines
ISO , Possible development of a document on Uncertainty of vibration quantities (Resolution 2/2016) - Call for experts and project leader
ISO 16079-2, Condition monitoring and diagnostics of wind turbines - Part 2: Monitoring the drive train
ISO 20816-9, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 9: Gear units
, Guidance on databases for human vibration
ISO 16063-34, Methods for the calibration of vibration and shock transducers -- Part 34: Testing of sensitivity at fixed temperatures
ISO 7626-5, Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of mechanical mobility -- Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure
ISO 18436-1, Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Requirements for certification of personnel -- Part 1: Sector specific requirements for certification bodies and the certification process
ISO 14830-1, Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Tribology-based monitoring and diagnostics -- Part 1: General requirements and guidelines
ISO/TR 14837-34, Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 34: Characterizing irregularity of the running surfaces with respect to vibration excitation
ISO 8041-2, Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters
ISO 14839-5, Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings
ISO 19665, Calibration of conditioning amplifiers for dynamic application
ISO/TR 10687, Mechanical vibration - Description and determination of seated postures with reference to whole-body vibration
ISO 10819:2013/Amd 2, Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand
ISO 13091-2, Mechanical vibration - Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction - Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips
ISO 13091-1:2001/Amd 2, Mechanical vibration - Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertips - Amendment 2
ISO 10326-2, Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 2: Application of railway vehicles
ISO 5349-1:2001/ Amd 1, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General guidelines - Amendment 1
ISO 5348, Mechanical vibration och shock - Mechanical mounting of accelerometers
ISO 22704, Mechanical vibration - Uncertainty of the measurement and evaluation of human exposure to vibration
Show more Show less
Published 74 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 111/AG 01, Människans påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 02, Maskiners påverkan av vibrationer
SIS/TK 111/AG 03, Byggnaders påverkan av vibrationer
Participants 8 companies and organizations
ÅF Infrastructure AB, Göteborg
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
RISE IVF AB, Mölndal
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring
ISO/TC 108/WG 28, Vibration materials
ISO/TC 108/WG 34, Calibration of vibration and shock transducers
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Safety of machinery Mechanical vibration and shock