Standardization · SIS/TK 110

Akustik och buller

Vi utsätts dagligen för ljud och buller, både det vi upplever som störande eller angenämt men även ljud som vi inte märker att vi påverkas av. Kommittén för akustik och buller arbetar med standardisering för att kunna mäta, bedöma och jämföra ljudnivåer och ljudreducerande åtgärder för att kunna sänka ljudnivåerna i samhället.

Kommittén för akustik och buller är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram internationellt samordnade standarder för att bidra till en bättre ljudmiljö. Detta görs genom att erbjuda de verktyg som behövs för att på ett standardiserat sätt kunna mäta, bedöma, beräkna och jämföra ljudnivåer samt effekten av ljudreducerande åtgärder. Kommittén arbetar bland annat med standarder för mätning av buller från trafik och skjutbanor och med bestämning av bullerexponering i tätbebyggda områden samt med ljudlandskap som utgår från hur ljud från olika ljudkällor upplevs. Kommittén arbetar även med grundstandarder för mätning av buller från maskiner.

Kommittén arbetar inte med byggakustiska frågor. Dessa behandlas av SIS/TK 197 Byggakustik.

Det internationella arbetet inom området startade 1948 och motsvarande arbete i Sverige kom igång under 1950-talet. Ett genombrott kom 1957 då man på global nivå kom överens om de tre frekvenskurvorna A, B och C för vägning av hörbart ljud. Detta gjorde det möjligt att standardisera bullermätare och därigenom enkelt kunna jämföra uppmätta bullernivåer i hela världen.

More information about the committèes work:

Now working on 27 standards
EN ISO 11691, Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO/DIS 11691:2019)
ISO 11202:2010/Amd 1, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections- AMD 1
ISO/PAS 1996-3, Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 3: Objective method for the measurement of prominence of impulsive sounds and for adjustment of LAeq
ISO 11691, Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method
EN ISO 5135, Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room
ISO 5135, Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room
ISO 12913-3, Acoustics - Soundscape - Part 3: Data Analysis
ISO 532-3, Acoustics - Methods for calculating loudness - Part 3: Moore-Glasberg method for time varying sounds
ISO 2922, Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours
ISO 5130, Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles
ISO 11203:1995/Amd 1, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
EN ISO 11203:2009/A1, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level - Amendment 1 (ISO 11203:1995/DAM 1:2018)
ISO 21388, Hearing aid fitting management (HAFM)
EN ISO 3743-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO/FDIS 3743-2:2017)
ISO 22955, Acoustics - Acoustic quality of open office spaces
EN ISO 11200:2014/A1, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Amendment 1 (ISO 11200:2014/FDAM 1:2018)
ISO 21388-2, Acoustics -Hearing aid fitting management -Part 2: Terminology
ISO GUIDE 2, Policy on treatment of measurement uncertainty in standards prepared by ISO/TC 43/SC 1
ISO 21955, Vehicles - Experimental method for transposition of dynamic forces generated by an active component from a test bench to a vehicle
ISO/TR 17534-4, Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 4: Recommendations for quality assured implementation of CNOSSOS EU calculation methods in software according to ISO 17534-1
ISO 17201-6, Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Measurement of noise exposure of shooter, observer or instructor for hearing protection
ISO 21388-1, Acoustics - Hearing aid fitting management - Part 1: General framework
ISO 17208-2, Underwater acoustics - Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships - Part 2: Determination of source levels from deep water measurements
ISO 20270, Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces
ISO 4869-2, Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn
ISO 3743-2:1994/Amd 1, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms - Amendment 1
ISO 9295, Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment
Show more Show less
Published 123 standards
Show more Show less
Participants 17 companies and organizations
3M Svenska AB, Sollentuna
ÅF Infrastructure AB, Göteborg
Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB, Lidköping
Fläktgroup Sweden AB, Jönköping
Honeywell Safety Products Sweden AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Lund
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Stockholms universitet, Stockholm
Svensk Teknisk Audiologisk Förening, Kalmar
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Tekniska Hörselvården, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 15 international committees
ISO/TC 43, Acoustics
ISO/TC 43/SC 1, Noise
ISO/TC 43/SC 1/JWG 60, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Method for transposition of dynamic forces generated by an active component from a test bench to a vehicle
ISO/TC 43/SC 1/WG 17, Methods of measurement of sound attenuation of hearing protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 27, Vehicle noise testing - Tyre selection and temperature protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 33, Measuring method for comparing traffic noise on different road surfaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 39, Measurement of pavement surface macrotexture depth using a profiling method
ISO/TC 43/SC 1/WG 54, Perceptual assessment of soundscape quality
ISO/TC 43/SC 1/WG 56, Quality assurance of noise calculation methods implemented in software
ISO/TC 43/SC 1/WG 63, Revision of ISO 2922
ISO/TC 43/SC 1/WG 64, Revision of ISO 7574 (all parts) — Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 3, Underwater acoustics
ISO/TC 43/WG 10, Hearing aid fitting management
CEN/TC 211, Acoustics
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Environment, health protection, safety Noise with respect to human beings Acoustics Metrology and measurement, physical phenomena Acoustics and acoustic measurements General Noise emitted by machines and equipment Noise emitted by means of transport