Standardization · SIS/TK 109

Vibrationer i handhållna maskiner

En vibrationsskada som uppkommit är permanent och kan leda till stora konsekvenser för den som drabbas och tyvärr är det många unga som får dessa skador. Genom kommitténs standardiseringsarbete kan användarna bedöma risken för skador av en maskin och jämföra hur länge olika maskiner kan användas utan att överskrida tillåtna gränsvärden.

Kommittén för vibrationer i handhållna maskiner är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram standarder för att kunna mäta vibrationer i handhållna maskiner och minska vibrationsskador hos användarna samt påverka så att bättre ergonomiskt utformade handhållna maskiner tillverkas. Användare av dessa maskiner är i första hand verkstadsindustrin, biltillverkare och bilverkstäder. Arbetet startade under tidigt 1980-tal med att ta fram metoder för att mäta vibrationer i handhållna maskiner.

More information about the committèes work:

Bakgrund Läs mer
Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 9 standards
ISO 15230-2/TR, Mechanical vibration and shock - Coupling forces at the machine-man interface for hand-transmitted vibration - Part 2: Guidelines for the evaluation of coupling forces
CEN/TR 15350, Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery
EN ISO 28927-8, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action
EN ISO 28927-8:2009/A2, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action - Amendment 2 (ISO 28927-8:2009/DAM 2:2018)
ISO 28927-8, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action
ISO 28927-8:2009/PRF Amd 2, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action - Amendment 2: Oscillating knives (vibrating screen removal tools)
EN ISO 28927-13, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools (ISO/DIS 28927-13:2019)
ISO 28927-13, Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools
ISO 15230, Mechanical vibration and shock - Coupling forces at the machine-man interface for hand-transmitted vibration
Show more Show less
Published 25 standards
Show more Show less
Participants 5 companies and organizations
Atlas Copco Industrial Technique AB, Stockholm
Dentatus AB, Spånga
Hilti Svenska AB, Arlöv
Industrifacket Metall, Stockholm
Würth Svenska AB, Örebro
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 108/SC 4/WG 3, Hand transmitted vibration
ISO/TC 118/SC 3/WG 3, Vibrations in hand-held tools
CEN/TC 231, Mechanical vibration and shock
CEN/TC 231/WG 2, Hand-arm vibration
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Environment, health protection, safety Vibration and shock with respect to human beings