Standardization · SIS/TK 108

Renhetsteknik

Renhetsteknik blir allt viktigare när optimering av produkter och processer ökar. Kommittén behandlar renhet med avseende på partiklar i luft, vätskor och ytor. Renhetskrav vid tillverkning av känsliga produkter kan specificeras och kontrolleras med hjälp av de standarder som kommittén arbetar med.

Kommittén för renhetsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa ett heltäckande system för klassificering av renhet, provningsmetoder för att verifiera renhetskrav och metoder för arbete i renhetskontrollerade områden. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare och leverantörer av utrustning att enas om gemensamma krav för tillverkning och kontroll.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 23 standards
ISO 14644-17, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 17: Particle deposition rate applications
ISO 16889:2008/DAmd 1, Hydraulic fluid power - Filters - Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element
EN ISO 14644-16, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and clean air devices (ISO/FDIS 14644-16:2019)
ISO 11171, Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters for liquids
ISO 14644-16, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 16: Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
EN 17141, Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
ISO 21018-4, Hydraulic fluid power - Monitoring the level of particulate contamination in the fluid - Part 4: Use of the light extinction technique
ISO/TR 22681, Hydraulic fluid power - Impact and use of ISO 11171:2016 µm(b) and µm(c) particle size designations on particle count and filter test data
EN ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods (ISO/FDIS 14644-3:2019)
ISO 21018-1, Hydraulic fluid power - Monitoring the level of particulate contamination of the fluid - Part 1: General principles
ISO 14698-9, Cleanrooms and associated controlled environments-Biocontamination control-Microbiological contamination control of facilities used for the manufacture of non-sterile healthcare products
ISO 14644-4, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design, construction and start-up - Preliminary Work Item for ISO 14644-4.2
EN 14698-9, N 193 Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
ISO 23369, Hydraulic fluid power filters - Multi-pass method of evaluating filtration performance of a filter element under cyclic flow conditions
CENTC 243 N 189 , Work Item 'Cleanroom technology - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices' - Proposal for development under Vienna Agreement (ISO lead)
ISO N 264, Cleanrooms and associated controlled environments: Cleanroom Energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
EN CEN/TC 243 N 815, Cleanroom energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
ISO 23309, Hydraulic fluid power systems - Assembled systems - Methods of cleaning lines by flushing
ISO 17910, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
ISO 14698-1, Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods
ISO 11943, Hydraulic fluid power - On-line automatic particle-counting systems for liquids - Methods of calibration and validation
ISO/TS 12669, Hydraulic fluid power - Method for determining the required cleanliness level (RCL) for a system
Show more Show less
Published 34 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
AirSon Engineering, Ängelholm
Berendsen Textil Service AB, Nyköping
Camfil Svenska AB, Trosa
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Industri AB Ventilator, Stockholm
My Air AB, Linköping
Nordiska R3-föreningen, Åstorp
RISE IVF AB, Mölndal
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 131/SC 6, Contamination control
ISO/TC 209, Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 209/WG 11, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
CEN/TC 243, Cleanroom technology
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Kalender
2019
September
Tue
24
Kommittémöte
10:00 - 14:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sarah Sim

Sarah Sim
Project manager
+46855552064
sarah.sim@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Project assistant
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se

Related