Standardization · SIS/TK 105

Rullningslager

I många applikationer idag förutsätts att lager ska hålla minst lika länge som produkten i övrigt, till exempel för fordonsindustrin. Andra applikationer kräver långa serviceintervall, till exempel inom järnvägsområdet. För verktygsmaskiner och elektriska motorer är det hög precision och låga vibrationsvärden som är av avgörande faktor. Standardiseringen av rullningslager och sfäriska glidlager är därför av viktig ekonomisk betydelse för hela samhället.

Målsättningen för projektet är att svara för att internationella standarder utarbetas inom området rullningslager.

Arbetet berör huvudsakligen internationell standardisering av alla typer och mått för lagerelement, baserade på principen för roterande och linjär rörelse inklusive mätprinciper för kontroll av rullningslager. Dessutom standardiseras lagrens tillbehör (lagerhus, låsmuttrar, låsringar etc.), beräkning av bärighetstal och livslängd samt sfäriska självinställande glidlager, d.v.s. lager med sfäriska kontaktytor. Av vikt är:

  • Beräkning av bärighetstal och livslängd
  • Mätmetoder för lagervibration
  • Sökmetoder för elektronisk media
  • Termer och definitioner på engelska, franska, tyska och ryska
  • Dimensionsplaner för diverse rullningslager
  • Skador på rullningslager

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Now working on 18 standards
ISO/TR 10657, Explanatory notes on ISO 76
ISO 21250-1, Rolling bearings - Noise testing of rolling bearing greases - Part 1: Basic principles, testing assembly, test machine
ISO 12297-1, Rolling bearings - Cylindrical rollers - Part 1: Steel rollers - Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values
ISO 1132-1, Rolling bearings - Tolerances - Part 1: Terms and definitions
ISO 1132-2, Rolling bearings - Tolerances - Part 2: Measuring and gauging principles and methods
ISO 3096, Rolling bearings - Needle rollers - Dimensions and tolerances
ISO 21250-2, Rolling bearings - Noise testing of rolling bearing greases - Part 2: Test and evaluation method BQ+
ISO 21250-3, Rolling bearings - Noise testing of rolling bearing greases - Part 3: Test and evaluation method MQ
ISO 76:2006/Amd1, Rolling bearings - Static load ratings
ISO 21250-4, Rolling bearings - Noise testing of rolling bearing greases - Part 4: Test and evaluation method NQ
ISO 3031, Rolling bearings - Thrust needle roller and cage assemblies, thrust washers - Dimensions and tolerances
ISO 3030, Rolling bearings - Radial needle roller and cage assemblies - Boundary dimensions and tolerances
ISO/TR 20051, Spherical plain bearings — Derivation of the load ratings factors
ISO 22872, Rolling bearings - Tolerances -Terms and definitions associated with Geometrical Product Specification (GPS)
ISO 15241:2012/PRF Amd 1, Rolling bearings - Symbols for physical quantities - Amendment 1
ISO 20515, Rolling bearings - Radial bearings, retaining slots - Dimensions and tolerances
ISO 24652, Spherical plain bearings - Spherical plain bearings rod ends for hydraulic fluid powercylinders
ISO 24653, Spherical plain bearings - Life test method of PTFE fabric type Self-lubricatingSpherical plain bearing
Show more Show less
Published 23 standards
Show more Show less
Participants 3 companies and organizations
AB SKF, Göteborg
SKF, Overijse
SKF GmbH, SCHWEINFURT
International participation 25 international committees
ISO/TC 4, Rolling bearings
ISO/TC 4/AG 1, Coordination of ISO/TC 4 activities
ISO/TC 4/AG 2, Support on Geometrical Product Specification issues
ISO/TC 4/SC 11, Linear motion rolling bearings
ISO/TC 4/SC 11/WG 2, Revision ISO 13012-1 and ISO 13012-2
ISO/TC 4/SC 12, Ball bearings
ISO/TC 4/SC 12/WG 1, Strength testing of ceramic balls
ISO/TC 4/SC 12/WG 2, Revision of ISO 20515, radial bearings, retaining slots - dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 4, Rolling bearings – Geometrical product specifications (GPS)
ISO/TC 4/SC 4/WG 5, Revision of ISO 1132-1
ISO/TC 4/SC 4/WG 6, Revision of ISO 1132-2
ISO/TC 4/SC 4/WG 7, Revision of ISO 492
ISO/TC 4/SC 5, Needle, cylindrical and spherical roller bearings
ISO/TC 4/SC 5/WG 1, Dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 5/WG 3, Needle and track rollers - GPS
ISO/TC 4/SC 5/WG 4, Revision of ISO 12297-1
ISO/TC 4/SC 6, Insert bearings
ISO/TC 4/SC 6/WG 1, Revision of ISO 9628
ISO/TC 4/SC 7, Spherical plain bearings
ISO/TC 4/SC 8, Load ratings and life
ISO/TC 4/SC 8/WG 8, Spherical plain bearings – Static and dynamic load ratings
ISO/TC 4/SC 9, Tapered roller bearings
ISO/TC 4/WG 15, Parts library - Reference dictionary
ISO/TC 4/WG 18, Rolling bearing vocabulary
ISO/TC 4/WG 23, Noise testing of rolling bearing greases
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Mechanical systems and components for general use (21) Bearings (21.100) Rolling bearings (21.100.20)