Standardization · SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Storheter och enheter utgör grunden för det moderna samhället. Ett välfungerande måttsystem klargör hur en enhet eller storlek ska tolkas. Detta underlättar handel mellan länder och bidrar till att skapa gemensamma kommunikationsspråk inom olika områden i samhället, vilket främjar utveckling och innovation.

Standardisering inom detta område syftar till att öka kommunikationen och gemenskapen inom olika branscher så att det finns en tydlighet i vad definitioner står för, vad bokstavssymboler innebär och hur figurer ska tolkas.

Hur mått tolkas och vilka mått som används förändras genom åren i takt med nya innovationer och upptäckter. Det var under franska revolutionen som måttet för hur lång en meter är togs fram, då definierades en meter som en tiomiljondel av meridianen från Nordpolen via Paris till ekvatorn. Just hur man mäter en meter har förändrats, men visste du att man i Paris fortfarande förvarar ett Arkivskilogram från 1883 bestående av 90% platina och 10% iridium?

SIS/SEK TK 002 Storheter och enheter är en gemensam kommitté mellan SIS och SEK, Svensk Elstandard. SIS och SEK arbetar gemensamt för att bevaka ISO/TC 12 – Quantities and Units och dess systerkommitté med samma titel inom IEC, International Electrotechnical Commission IEC/TC 25.

Sverige ansvarar för sekretariatet för ISO/TC 12 och utgör en viktig del ibland annat revideringen av 80000-serien och dess 11 delar.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 22 standards
ISO/IEC 80003-7, Physiological quantities and their units - Part 7: Physico-pharmacology
ISO/IEC 80003-8, Physiological quantities and their units - Part 8: Chemo-pharmacology
IEC 60027-2, Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics
IEC 80003-13, Holosphere to Biosphere secure data acquisition and telecommunication protocols
ISO 80003-4, Physiological quantities and their units - Part 4: Biology
ISO 80003-2, Physiological quantities and their units - Part 2: Physics
ISO 80003-3, Physiological quantities and their units - Part 3: Chemistry
IEC 60027-3, Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic quantities
ISO 80003-15, Physiological quantities and their units - Part 15: Solar energy-wetware interaction
ISO 80003-16, Physiological quantities and their units - Part 16: Safety and reliability of software for e-health and telemedicines
ISO 80003-17, Physiological quantities and their units - Part 17: Telebiometric signal integrity (control, detection, correction)
EN ISO 80000-11, Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2019)
EN ISO 80000-3, Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)
ISO/IEC 60050-171, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY - Part 171 - Digital technology - Fundamental concepts
IEC 80000-6, Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
, Guide to the expression of uncertainty in measurement — Developing and using measurement models
ISO 80000-1, Quantities and units - Part 1: General
IEC 80000-1, Quantities and units - Part 1: General
ISO/IEC 80000-6, Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
IEC 80000-17, Quantities and units - Part 17: Time dependency
IEC 80000-15, Quantities and units - Part 15: Logarithmic and related quantities
EN ISO 80000-1, Quantities and units - Part 1: General
Show more Show less
Published 18 standards
Participants 12 companies and organizations
,
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Kungliga Tekniska Högskolan ICT, Kista
RISE AB, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Solna
SEK Svensk Elstandard, Kista
Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik, STOCKHOLM
Stockholms universitet, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll SWEDAC, Borås
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, STOCKHOLM
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 1 international committees
ISO/TC 12, Quantities and units
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Standardization (01) Quantities and units (01.060)


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sven Radhe
Project manager
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Project assistant
maria.andersson@sis.se