Standardization · SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Storheter och enheter utgör grunden för det moderna samhället. Ett välfungerande måttsystem klargör hur en enhet eller storlek ska tolkas. Detta underlättar handel mellan länder och bidrar till att skapa gemensamma kommunikationsspråk inom olika områden i samhället, vilket främjar utveckling och innovation.

Standardisering inom detta område syftar till att öka kommunikationen och gemenskapen inom olika branscher så att det finns en tydlighet i vad definitioner står för, vad bokstavssymboler innebär och hur figurer ska tolkas.

Hur mått tolkas och vilka mått som används förändras genom åren i takt med nya innovationer och upptäckter. Det var under franska revolutionen som måttet för hur lång en meter är togs fram, då definierades en meter som en tiomiljondel av meridianen från Nordpoolen via Paris till ekvatorn. Just hur man mäter en meter har förändrats, men visste du att man i Paris fortfarande förvarar ett Arkivskilogram från 1883 bestående av 90% platina och 10% iridium?

SIS/SEK TK 002 Storheter och enheter är en gemensam kommitté mellan SIS och SEK, Svensk Elstandard. SIS och SEK arbetar gemensamt för att bevaka ISO/TC 12 – Quantities and Units och dess systerkommitté med samma titel inom IEC, International Electrotechnical Commission IEC/TC 25.

Sverige ansvarar för sekretariatet för ISO/TC 12 och utgör en viktig del ibland annat revideringen av 80000-serien och dess 11 delar.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 35 standards
ISO 80000-1, Quantities and units - Part 1: General
, Guide to the expression of uncertainty in measurement — Developing and using measurement models
IEC 80000-6, Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
ISO/IEC 60050-171, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY - Part 171 - Digital technology - Fundamental concepts
EN ISO 80000-8, Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO/FDIS 80000-8:2019)
EN ISO 80000-3, Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO/FDIS 80000-3:2019)
ISO 80000-8, Quantities and units - Part 8: Acoustics
EN ISO 80000-1, Quantities and units - Part 1: General (ISO/DIS 80000-1:2017)
EN ISO 80000-11, Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO/FDIS 80000-11:2019)
EN ISO 80000-9, Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics (ISO/FDIS 80000-9:2019)
EN ISO 80000-4, Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO/FDIS 80000-4:2019)
ISO 80000-2, Quantities and units - Part 2: Mathematics
EN ISO 80000-10, Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO/FDIS 80000-10:2019)
EN ISO 80000-2, Quantities and units - Part 2: Mathematics (ISO/FDIS 80000-2:2019)
ISO 80000-10, Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics
ISO 80000-4, Quantities and units - Part 4: Mechanics
ISO 80000-7, Quantities and units - Part 7: Light and radiation
EN ISO 80000-5, Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO/FDIS 80000-5:2019)
ISO 80000-11, Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers
ISO 80000-3, Quantities and units - Part 3: Space and time
ISO 80000-5, Quantities and units - Part 5: Thermodynamics
ISO 80000-12, Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics
EN ISO 80000-12, Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics (ISO/FDIS 80000-12:2019)
ISO 80000-9, Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics
ISO 80003-17, Physiological quantities and their units - Part 17: Telebiometric signal integrity (control, detection, correction)
ISO 80003-16, Physiological quantities and their units - Part 16: Safety and reliability of software for e-health and telemedicines
ISO 80003-15, Physiological quantities and their units - Part 15: Solar energy-wetware interaction
IEC 60027-3, Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic quantities
ISO 80003-3, Physiological quantities and their units - Part 3: Chemistry
ISO 80003-2, Physiological quantities and their units - Part 2: Physics
ISO 80003-4, Physiological quantities and their units - Part 4: Biology
IEC 80003-13, Holosphere to Biosphere secure data acquisition and telecommunication protocols
IEC 60027-2, Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics
ISO/IEC 80003-8, Physiological quantities and their units - Part 8: Chemo-pharmacology
ISO/IEC 80003-7, Physiological quantities and their units - Part 7: Physico-pharmacology
Show more Show less
Published 17 standards
Participants 10 companies and organizations
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Kungliga Tekniska Högskolan, ICT, Kista
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
Nationalkommittén För Kemi, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Solna
SEK Svensk Elstandard, Kista
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
UHR Universitets- och högskolerådet, Stockholm
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 3 international committees
ISO/TC 12, Quantities and units
ISO/TC 12/WG 19, Revision ISO 80000, all parts
IEC/TC 25, Quantites and units
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Standardization Quantities and units


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sven Radhe

Sven Radhe
Project manager
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Project assistant
08-55552175
maria.andersson@sis.se