Standardization · SIS/TK 001

SIS/SEK ATEX

Ett harmoniseringsarbete pågår i Europa, för att få gemensamma standarder till hjälp för att förebygga explosioner i teknisk utrustning. Arbetet är i Europa mandaterat under ATEX-produktdirektiv 1994/9/EG. Grundläggande krav på zonklassning, arbete och användning av utrustningar för att undvika explosion styrs av ATEX användardirektiv 1999/92/EG.

Explosiv atmosfär kan finnas i många olika miljöer där brännbara ämnen och substanser används. Det kan vara damm, vätskor, ånga eller gas och dimma. För att undvika explosioner eller i alla fall minska konsekvenserna av en explosion behövs information och specifikationer om den brännbara substansen och utrustning som används i dessa miljöer måste vara specialdesignad för ändamålet. Det finns också speciella metoder och säkerhetssystem som kan användas för att förhindra eller minska riskerna. Syftet med standardiseringen inom SIS/TK 001 är att ställa upp krav och metoder för att uppnå bästa möjliga säkerhet mot explosioner.

SIS/TK 001 omfattar explosionsskydd av icke elektrisk utrustning för explosiv atmosfär. Den elektriska utrustningen behandlas av SEK/TK 31. Explosiva varor för civilt bruk behandlas av SIS/TK 436.

Sedan 2012 har SIS tillsammans med SEK gemensamt arbetat inom området för Explosiv atmosfär. SEK har idag huvudansvaret att arbetet bedrivs inom området. På SIS heter kommittén SIS/TK 001 ATEX och på SEK heter samma kommitté SEK/TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

More information about the committèes work:

Bakgrund Läs mer
Now working on 6 standards
EN 17348, Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres
EN 17348, Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres
EN 14373, Explosion suppression systems
EN 1127-1, Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
EN ISO 80079-20-1, Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data (ISO/IEC/FDIS 80079-20-1:2017)
CEN/TR 16793, Guide for the selection, application and use of flame arresters
Show more Show less
Published 49 standards
Show more Show less
Participants 2 companies and organizations
Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
International participation 6 international committees
CEN/TC 305, Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 1, Test methods for determining the flammability characteristics of substances (provisional title)
CEN/TC 305/WG 2, Equipment for use in potentially explosive atmospheres (provisional title)
CEN/TC 305/WG 3, Devices and systems for explosion prevention and protection (provisional title)
CEN/TC 305/WG 4, Terminology and Methodology
CEN/TC 305/WG 5, Equipment and protection systems for mining
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Environment, health protection, safety Explosion protection