Standarder i kampen mot coronapandemin

Som en följd av den pågående pandemin tillgängliggörs nu kostnadsfritt vissa europeiska och globala standarder som används i samband med coronapandemin.  Standarderna finns tillgängliga som read-only, vilket innebär att du inte kan ladda ner och spara dem på din dator, däremot läsa dem på sis.se.

Standarderna omfattar medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning i form av till exempel andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder. Nyligen tillagda standarder omfattar även bland annat respiratorer, anestesi, intensivvårdsventilatorer, biokompatibilitet, riskhantering, kvalitetsledning, PCR-analys samt samhällssäkerhet.

Abonnemanget att erbjudas med kostnadsfri tillgänglighet tillsvidare.

Här finner du en detaljerad förteckning över de standarder som ingår (pdf).

Det enda som krävs är att du registrerar dig i nedanstående formulär, därefter kommer du få inloggningsuppgifter mejlade till dig. Du erhåller automatiskt tillgång till alla standarder när du loggar in på sis.se efter att du anmält dig. Det kan dröja upp till 24 timmar innan du kan se ditt abonnemang.

Du som har ett abonnemang sedan tidigare kommer att behöva växla till det nya i den inloggade vyn. För att byta mellan abonnemang hovrar du med pekaren över pilen enligt bilden nedan. Dina andra tillgängliga abonnemang fälls då ned och du kan välja det som är aktuellt.

Växla SIS Abonnemang

OBS! Du kan inte använda Internet explorer för att läsa standarder på det här abonnemanget. Vänligen använd Chrome/Firefox/Edge.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se


Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

The field is required.
The field is required.
The field is required.
Phone number is missing or incorrectly filled in. May only contain digits. E.g. 004685012344
E-mail address is missing or incorrectly filled in.