Standard Swedish standard · SS-ISO 7009

Woodworking machines - Single spindle moulding machines - Nomenclature and acceptance conditions

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar den för varje maskindel lämpliga terminologin. Med hänvisning till ISO/R 230 specificerar standarden dessutom den geometriska provningen av enspindliga bordfräsmaskiner och anger motsvarande tillåtna avvikelser som gäller för maskiner för allmän användning och med normal noggrannhet. ANM - Utöver termerna på två av de tre officiella ISO-språken (engelska och franska) framgår i bilagan till denna internationella standard motsvarande termer på tyska, spanska, italienska och svenska. Dessa termer har tagits med på begäran av ISO Tekniska Kommitté TC 39 och publiceras under ansvar av standardiseringsorganen i Västtyskland (DIN), Spanien (IRANOR), Italien (UNI) och Sverige (SIS). Endast de termer och definitioner, som anges på de officiella språken, kan emellertid betraktas som ISO-termer och definitioner. Denna internationella standard omfattar endast kontroll av maskinens noggrannhet. Standarden gäller inte provning av maskinens gång (vibrationer, onormalt buller, stick-slip-rörelse hos maskindelar etc) och inte heller maskinens egenskaper (hastighet, matning etc) vilka normalt bör kontrolleras innan noggrannhetskontrollen genomförs. Denna internationella standard specificerar inte praktiska provningar för enspindliga bordfräsmaskiner. Praktiska provningar bör endast genomföras undantagsvis och i så fall enligt tidigare överenskommelse mellan tillverkare och användare.

Subjects

Wood technology (Vocabularies) (01.040.79) Woodworking machines (79.120.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-4473

Edition: 1

Approved: 11/15/1984

No of pages: 12