Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9251

Thermal insulation - Heat transfer conditions andproperties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)

Status: Valid

Scope
I denna internationella standard definieras termer inom området värmeisolering som används för att beskriva värmetransport och materialens värmetekniska egenskaper.

Subjects

Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) (01.040.27) Thermal insulation of buildings (91.120.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-18628

Edition: 1

Approved: 6/14/1996

No of pages: 10