Standard Validation, only publication · SS-EN 82045-2

Document management - Part 2: Metadata elements and information reference model

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

Technical product documentation (01.110) General principles (92.100.10)


Product information

Language: English

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-3332023

Edition: 1

Approved: 4/25/2005

No of pages: 0

Validation: IEC 82045-2:2004