Standard Technical reports · SIS-TR 17:2007

Engineering drawing and related documentation - Dimensioning and tolerancing (Y14.5M - 1994, Swedish edition)

Status: Valid

Scope
ASME Y14.5M-1994
Mått- och toleranssättning
SIS-TR 17:2007 är den svenska översättningen av ASME Y14.5M-1994, Dimensioning and tolerancing. Översättningen har gjorts med tillstånd från The American Society of Mechanical Engineers.

Form- och lägetoleranser för krav på ritningar är internationellt accepterade och spridda. De två förekommande standardsystemen är ISO-systemet GPS (Geometrical Product Specifications) med t.ex. ISO 1101 och ISO 5459, samt den nordamerikanska standarden ASME Y14.5M.

ASME Y14.5M ges ut och tillämpas i USA. Den innehåller grundregler såsom att ”varje mått ska åsättas en tolerans”, vilket inte krävs av ISO. Den bygger på traditionell mätteknik med verkliga planskivor, vinkelhyllor m.m.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-64168

Edition: 1

Approved: 11/30/2007

No of pages: 256