Standard Swedish standard · SS-ISO 128-1:2004

Technical drawings - General principles of presentation - Part 1: Introduction and index (ISO 128-1:2003, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 128 anger de allmänna kraven för utförande av tekniska ritningar samt visar struktur och innehållsförteckning för övriga delar av ISO 128. ISO 128-serien visar den grafiska representationen av objekt på tekniska ritningar med målsättningen att underlätta det internationella utbytet av information på ritningar och säkerställa dess likformighet i ett omfattande system som relaterar till flera tekniska funktioner. Denna del av ISO 128 är tillämpbar på alla slags tekniska ritningar, inklusive exempelvis de som används vid mekanisk konstruktion och byggritningar (husbyggnad, väg- och vatten, skeppsbyggnad etc.). Den är både tillämplig för ritningar som framställts manuellt eller med hjälp av dator. Den är inte tillämpbar på tredimensionella CAD-modeller.

Subjects

General (01.100.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-66321

Edition: 1

Approved: 1/9/2004

No of pages: 20

Also available in: SS-ISO 128-1:2004