Standard Swedish standard · SS 667005:2009

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Techniques and materials

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav på material och tekniker för bindning av böcker, periodika och arkivhandlingar med högt ställda krav på hållbarhet.

Standarden är tillämplig för såväl nybindning som ombindning med hårda pärmar.

Subjects

Publishing (01.140.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-71573

Edition: 2

Approved: 10/20/2009

No of pages: 44

Replaces: SS 667005