Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2011

Information and documentation - Management systems for records - Requirements (ISO 30301:2011, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 30301:2019 , SS-ISO 30301:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2011

Information and documentation - Management systems for records - Requirements (ISO 30301:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav som ett ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) behöver uppfylla för att stödja en organisation att fullfölja sitt uppdrag, genomföra strategier och uppnå mål. Standarden inriktar sig på utveckling och införande av policy och mål för verksamhetsinformation och ger information om hur prestanda kan mätas och kontrolleras.Ett LVI kan införas i en organisation eller över organisationsgränser om flera organisationer delar verksamhetsaktiviteter. I denna standard används termen ”organisation” inte bara för en enda organisation, utan står även för andra organisatoriska strukturer. Denna internationella standard är tillämplig för alla organisationer som vill: a) etablera, införa, förvalta och förbättra ett ledningssystem för verksamhetsinformation som stöd för sin verksamhet b) försäkra sig om överensstämmelse med antagen policy för verksamhetsinformation c) följa denna standard genom att1) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller2) bekräfta sin egenförklaring genom extern part eller3) certifiera sitt LVI genom extern organisation. Standarden kan införas tillsammans med andra standarder för ledningssystem. Den är särskilt användbar när man vill visa att kraven här stämmer överens med kraven på verksamhetsinformation i andra ledningssystemstandarder.

Subjects

Information sciences (01.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2011

Information and documentation - Management systems for records - Requirements (ISO 30301:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-82173

Edition: 1

Approved: 11/14/2011

No of pages: 68

Replaced by: SS-ISO 30301:2019 , SS-ISO 30301:2019