Standard Swedish standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO 23081-2:2009, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO 23081-2:2009, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
ISO 23081-serien beskriver metadata för verksamhetsinformation. Denna del av ISO 23081 fokuserar på ramverket för definition av metadataelement för hantering av verksamhetsinformation och anger ett generiskt uttryck för metadataelement, antingen dessa är fysiska, analoga eller digitala, i överensstämmelse med principerna i ISO 23081-1.
Den ger en utökad logisk grund för metadata för hantering av verksamhetsinformation inom organisationer, konceptuella modeller för metadata samt elementuppsättning av generiska metadatatyper på hög nivå, lämpliga för alla miljöer som exempelvis innefattar aktuella dokument eller hantering av implementeringar av verksamhets- eller arkivsystem. Den definierar generiska metadatatyper för både entiteter av verksamhetsinformation och andra entiteter som behöver hanteras för att dokumentera och förstå verksamhetsinformationens kontext. Denna del av ISO 23081 identifierar också, för nyckelentiteter, ett minsta antal fasta aggregeringsnivåer som krävs för interoperabilitet. De modeller och generiska metadatatyper som beskrivs i denna del av ISO 23081 är främst fokuserade på entiteten "verksamhetsinformation". Den är dock även relevant för andra entiteter.

Subjects

Information sciences (01.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 23081-2:2009

Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO 23081-2:2009, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-70989

Edition: 1

Approved: 9/21/2009

No of pages: 48

Also available in: SS-ISO 23081-2:2009