Standard Swedish standard · SS-ISO 11620

Information and documentation - Library performance indicators

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 11620:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11620

Information and documentation - Library performance indicators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 838 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard är användbar för alla typer av bibliotek i alla länder. Begränsning för tillämpligheten av de individuella prestationsindikatorerna beskrivs för varje indikator under rubriken "Omfattning" (se bilaga B).
Indikatorerna kan användas för jämförelser av det egna biblioteket över en tidsperiod. Jämförelser bibliotek emellan kan också göras, men bara under extrem varsamhet, och genom att beakta alla skillnader i hur biblioteken ifråga är konstituerade. Vidare måste man ha en god förståelse för hur indikatorerna skall användas och göra en noggrann tolkning av erhållna värden (se 5.3.5).
Standarden innefattar inte indikatorer för utvärdering av bibliotekets genomslagskraft, varken på individer eller på samhället.
Prestationsindikatorerna i denna standard täcker inte alla verksamheter vid bibliotek av två anledningar. Dels att indikatorer inte föreslogs och testades under tiden för standardens tillkomst och dels för att de föreslagna indikatorerna inte levde upp till de angivna kraven för en indikator i standarden (se 4.2).
Standarden utesluter inte användandet av andra indikatorer än de i standarden föreslagna (se avsnitt 6).
För att särskilja indikatorernas namn från hjälptexter har första bokstaven i betydande ord i indikatorernas namn genomgående skrivits med versal, exempelvis Biblioteksbesök per Person.

Subjects

Information sciences (01.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11620

Information and documentation - Library performance indicators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 838 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 838 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-31526

Edition: 1

Approved: 11/23/2001

No of pages: 121

Replaced by: SS-ISO 11620:2012