Standard Swedish standard · SS-EN 81-28

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

Status: Valid to 5/22/2020

Scope
Denna standard är tillämplig på larmsystem för alla typer av person- och varupersonhissar, och särskilt de som omfattas av standarderna i EN 81-serien.
Denna standard tar även upp den minimiinformation om underhåll och räddningstjänst som ska ges till hissinstallationens ägare.
Denna standard behandlar följande signifikanta risker som berör hissar när de används på avsett sätt och under de förhållanden som förutsetts av installatören/tillverkaren:
– Personer instängda på grund av att hissen inte fungerar korrekt.
Denna standard är inte tillämpbar på larmsystem som är avsedda för att tillkalla hjälp av andra orsaker, t.ex. hjärtattack eller informationssökning.
Denna standard kan tillämpas på larmsystem för hissar som tillverkats och installerats efter CEN:s publiceringsdatum för denna standard. Dock kan denna standard beaktas även vid tillämpning på befintliga hissar.
EN 81-70 innehåller tilläggskrav för personer med funktionsnedsättningar.
Denna standard ersätter EN 81-1:1998 och EN 81-2:1998 vad avser fjärrlarm (punkt 14.2.3).

Product information

Written by: SIS

International title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

Article no: STD-8023727

Edition: 1

Approved: 7/11/2003

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 81-28

Replaced by: SS-EN 81-28:2018

Related