Standard Swedish standard · SS-EN 16114:2011

Management consultancy services

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 20700:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16114:2011

Management consultancy services
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 197 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard ger vägledning för ett effektivt tillhandahållande av managementkonsulttjänster.
Den kan användas av alla typer av managementkonsultföretag: offentliga och privata bolag, statliga organi-sationer och myndigheter, icke vinstdrivande organisationer och interna konsultföretag, oberoende av ägan-deform, struktur, storlek eller inriktning.
Denna europeiska standard gäller alla typer av uppdrag och kunder. Den medför inte några förpliktelser för kunden.
Denna europeiska standard ger rekommendationer för tillhandahållande av managementkonsulttjänster rörande bland annat:
- juridiska och etiska frågor (se avsnitt 4);
- styrning, kommunikation och utvärdering (se avsnitt 4);
- kundrelationer (se avsnitt 4);
- anbud och avtal (se avsnitt 5);
- planering och genomförande (se avsnitt 6);
- slutförande av uppdrag (se avsnitt 7).
Denna europeiska standard är oberoende av andra normativa och reglerande dokument som exempelvis:
- tjänster för småföretag (se CEN/TS 99001);
- kvalitetsledningssystem (se SS-EN ISO 9001:2008);
- offentlig upphandling (se Direktivet om offentlig upphandling 2004/18/EG).
Denna europeiska standard påtvingar eller påverkar inte några kontraktsåtaganden eller immateriella rättig-heter. Den kräver inte eller medför inte heller ett behov av certifiering från tredje part. Den är inte avsedd för certifiering eller för användning vid skapande av regelverk eller avtal på annat sätt än som vägledning. Den är inte heller avsedd att användas som grund för privat eller organisatorisk kvalificering.
Erbjudanden eller påståenden om att certifieras mot denna europeiska standard är en feltolkning av dess avsikt och syfte och felaktig användning av densamma. Då denna europeiska standard inte innehåller några krav, vore en sådan certifiering inte ett bevis på överensstämmelse med denna standard.

Subjects

Services for companies (03.080.20) General (03.100.01) Other (03.100.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16114:2011

Management consultancy services
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 197 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-85788

Edition: 1

Approved: 10/10/2011

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 16114:2011

Replaced by: SS-EN ISO 20700:2018