Standard Swedish standard · SS 990000:2014

Tree care - Terms and definitions

Status: Valid

Scope
Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av Svenska Trädföreningen. I denna standard definieras begrepp som används i en upphandlingsprocess och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd. Denna standard omfattar terminologi för: — Beskrivning av träd — Funktioner hos träd — Beskärning och andra beställningsbara åtgärder — Trädbesiktning — Naturvård — Riskbedömning — Skador — Åtgärder. Termer för trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Subjects

General (03.080.01) Services for companies (03.080.20) General (13.020.01) Physical planning, town planning (91.020)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-104339

Edition: 1

Approved: 11/11/2014

No of pages: 40