Standard Swedish standard · SS 990000:2014

Tree care - Terms and definitions

Status: Valid

Scope
Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av Svenska Trädföreningen. I denna standard definieras begrepp som används i en upphandlingsprocess och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd. Denna standard omfattar terminologi för: — Beskrivning av träd — Funktioner hos träd — Beskärning och andra beställningsbara åtgärder — Trädbesiktning — Naturvård — Riskbedömning — Skador — Åtgärder. Termer för trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Subjects

General Services for companies General Physical planning, town planning


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title: Tree care - Terms and definitions

Article no: STD-104339

Edition: 1

Approved: 11/11/2014

No of pages: 40