Standard Technical reports · SIS-TR 32:2009 (SIS-CEN/TR 15592:2009)

Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement

Status: Valid

Scope
Denna TR 9004 säkerställer att de aktiviteter inom hälso- och sjukvårdssystemet som är nödvändiga för ständiga förbättringar, förebyggande av misstag, riskhantering samt reducerad variation och misshushållning utförs heltäckande och under styrda förhållanden. Denna TR 9004 vänder sig till samtliga hälso- och sjukvårdsorganisationer som är engagerade i tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster till befolkningen, inkluderande prevention, omvårdnad och rehabilitering, oavsett typ och storlek av organisationen och dess utbud.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) General (11.020) Quality management systems in health care services (11.110.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-61360

Edition: 1

Approved: 3/23/2009

No of pages: 100

Also available in: SIS-CEN/TR 15592:2009