Standard Swedish standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 50001:2018 , SS-EN ISO 50001:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt angrepps-sätt för ständig förbättring av sin energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.
Denna internationella standard specificerar krav tillämpbara på energianvändning och energikonsumtion, innefattande mätning, dokumentation och rapportering, konstruktion och utformning, samt rutiner vid upphandling av utrustning, system, processer och personal som bidrar till energiprestandan.
Denna internationella standard gäller för alla faktorer som påverkar energiprestanda och som organisationen kan övervaka och påverka. Standarden i sig anger inte några energirelaterade nyckeltal.
Denna internationella standard för energiledningssystem har utformats för kunna användas oberoende, men tillämpningen kan samordnas eller integreras med ledningssystem som även omfattar andra områden.
Denna internationella standard är tillämpbar för varje organisation som vill säkerställa att verksamheten följer den uttalade energipolicyn och som vill visa för andra att den efterföljs. Detta kan bekräftas genom egen utvärdering och själv deklarera överensstämmelse med kraven eller genom att låta en utomstående organisation certifiera energiledningssystemet.
Denna internationella standard ger också, i Bilaga A, vägledning för användning.

Subjects

Management systems (03.100.70) Energy management systems (04.010) Environmental management systems Environmental management (04.100) Energy efficiency. Energy conservation in general (27.015)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-82083

Edition: 1

Approved: 11/10/2011

No of pages: 68

Replaces: SS-EN 16001:2009

Replaced by: SS-EN ISO 50001:2018 , SS-EN ISO 50001:2018