Standard Swedish standard · SS-ISO 30405:2017

Human resource management - Guidelines on recruitment (ISO 30405:2016, IDT)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger vägledning för att attrahera, sourca, bedöma och rekrytera personer. Det inriktas på centrala processer och metoder, bland annat utformning av en rekryteringspolicy, flödet från processen att söka efter potentiella personer för eventuell anställning till arbetsplatsintroduktion, utvärdering och mätning. Detta dokument kan användas av alla organisationer, oavsett typ eller storlek.

Subjects

Management of human resources (03.100.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Human resource management - Guidelines on recruitment (ISO 30405:2016, IDT)

Article no: STD-8028407

Edition: 1

Approved: 7/26/2017

No of pages: 40

Also available in: SS-ISO 30405:2017