Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Using ISO 26000:2010 in management systems

Status: Valid

Buy this standard

Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Using ISO 26000:2010 in management systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 285 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument ger vägledning kring användning av ISO 26000:2010 för organisationer som har implementerat en eller flera ISO-ledningssystemstandarder.
Det ger också vägledning i att tillämpa ett angreppssätt för ledningssystem vid användning av ISO 26000:2010.
Det kan användas i sin helhet eller delvis av en organisation som har implementerat ett ledningssystem och/eller som använder ISO 26000:2010.

This document provides guidance on using ISO 26000:2010 to organizations that have implemented one or more ISO management system standards (MSS).
It also provides guidance on how to apply a management system approach when using ISO 26000:2010.
It can be used in full or in part by an organization that has implemented a management system and/or that is using ISO 26000:2010.

Subjects

Governance and ethics (03.100.02) Management systems (03.100.70) Social responsibility (04.130)


Buy this standard

Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Using ISO 26000:2010 in management systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 285 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: HSS

International title:

Article no: STD-80001445

Edition: 1

Approved: 2/22/2018

No of pages: 60