Standard Swedish standard · SS-ISO 55002:2014

Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-ISO 55002:2018 , SS-ISO 55002:2018

Scope
Denna internationella standard ger vägledning för hur ledningssystem för förvaltning av tillgångar är tänkta att tillämpas enligt kraven i ISO 55001.

Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek.

ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar.
ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar.
ANM. 3 I ISO 55000, ISO 55001 och i denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Subjects

General (03.100.01) Value Management (04.160)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 (ISO 55002:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Article no: STD-8014516

Edition: 1

Approved: 3/27/2014

No of pages: 44

Also available in: SS-ISO 55002:2014

Replaced by: SS-ISO 55002:2018 , SS-ISO 55002:2018