Standard Swedish standard · SS-EN 16321-2:2013

Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 2: Test methods for verification of vapour recovery systems at service stations

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar provningsmetoder för kontroll av systemet för återföring av bensinångor på bensinstationer (steg II).
Denna Europastandard specificerar inte provningsmetoder för provning av luft- och täthet hos systemet för återföring av bensinångor på bensinstationer.

Subjects

Petroleum products and natural gas handling equipment


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 2: Test methods for verification of vapour recovery systems at service stations

Article no: STD-8023793

Edition: 1

Approved: 10/4/2013

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 16321-2:2013