Standard Validation, only publication · SS-EN ISO 15463:2004

Petroleum and natural gas industries - Field inspection of new casing, tubing and plain-end drill pipe (ISO 15463:2003)

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN ISO 15463:2004/AC:2009
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Exploratory, drilling and extraction (75.180.10)