Standard Swedish standard · SS-EN 1780-1

Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 1: Numerical designation system

Status: Valid

Scope
Denna europastandard beskriver ett femsiffrigt numeriskt beteckningssystem för aluminiumlegeringar och förlegeringar som är specificerade i relevanta Europastandarder. Den tillämpas för tackor för omsmältning och för gjutgods för alla applikationer inkluderat flyg och rymdteknik. Beteckningssystem för olegerat aluminium är beskrivet i EN 576. Ett alternativt beteckningssystem baserat på kemiska symboler beskrivs i EN 1780-2. Skrivreglerna för kemisk sammansättning beskrivs i EN 1780-3.

Subjects

Aluminium products


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 1: Numerical designation system

Article no: STD-34753

Edition: 2

Approved: 11/7/2003

No of pages: 15

Replaces: SS-EN 1780-1