Standard Validation, only publication · SS-EN 988

Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building

Status: Valid

Scope
Zink och zinklegeringar - Specifikationer för valsade platta produkter för byggnader

Subjects

Lead, zinc, tin and their alloys (77.120.60)