Standard Swedish standard · SS 271114

Metal sheet jointing - Determination of shearing strength

Status: Valid

Scope
Standarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av tunnplåtsförband och infästning av tunnplåt i underlag med avseende på krafter riktade parallellt med plåtens plan. Standarden beskriver plan tunnplåt, men kan tillämpas även på profilerad plåt. Som fästelementet vid hopfogning och infästning används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning.

Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Subjects

Flat steel products and semi-products Roofs


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Metal sheet jointing - Determination of shearing strength

Article no: STD-6710

Edition: 2

Approved: 1/1/1986

No of pages: 8