Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16122-4:2016

Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16122-4:2015)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 16122, när den används tillsammans med ISO 16122 1, anger kraven och provningsmetoderna för kontroll av stationära och semimobila sprutor i bruk.

Kraven berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjlig risk för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå bra applicering.

De gäller inte för appliceringsutrustning för rumslig behandling (t.ex. Dimmningsaggregat).

ANM. Kraven för skydd av provningsoperatörerna under en kontroll anges i ISO 16122 1.

Subjects

Tractors and machinery for agriculture and forestry Storage, preparation and distribution of fertilizers Plant care


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title: Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16122-4:2015)

Article no: STD-8013540

Edition: 1

Approved: 3/22/2015

No of pages: 36

Also available in: SS-EN ISO 16122-4:2016