Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11688-2

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO/TR 11688 ger den fysikaliska bakgrunden för regler för lågbullrande konstruktion och för exempel, som ges i ISO/TR 11688-1 1) och uppmuntrar användande av omfattande speciallitteratur. Den är avsedd att användas av konstruktörer av maskiner och utrustningar liksom av användare och/eller köpare av maskiner och av myndigheter inom lagstiftning, övervakning och kontroll. Ekvationer, som ges i denna tekniska rapport, ökar den allmänna förståelsen för bullerbekämpning. Ofta tillåter de en jämförelse mellan olika konstruktionsutföranden, men de är inte användbara för att förutsäga absoluta bulleremissionsvärden. Information om inre ljudkällor, transmissionsvägar och ljudutstrålande delar i en maskin är grunden för bullerbekämpning av maskiner. Därför beskrivs mätmetoder och beräkningsmetoder, som är lämpliga att använda för att erhålla denna kunskap, i paragraferna 7 och 8 och i annex A.

Subjects

Acoustics (14.020) Noise emitted by machines and equipment (17.140.20) Characteristics and design of machines, apparatus, equipment (21.020)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-29521

Edition: 1

Approved: 12/29/2000

No of pages: 101