Standard Swedish standard · SS-EN ISO 5817:2014

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard ger kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i smältsvetsförband (utom för strålsvetsning) i alla typer av stål, nickel, titan och deras legeringar. Den gäller för materialtjocklekar över 0,5 mm. Den täcker fullt genomsvetsade stumsvetsar och alla typer av kälsvetsar. Principerna kan även tillämpas för partiellt svetsade stumsvetsar. (Kvalitetsnivåer för strålsvetsförband i stål ges i ISO 13919-1.) Tre kvalitetsnivåer ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter. De betecknas med B, C och D. Kvalitetsnivå B motsvarar de högsta kraven på den färdiga svetsen. Olika typer av last beaktas, t ex statisk last, termisk last, korrosionslast och trycklast. Fler riktlinjer för utmatt-ningslaster ges i Bilaga C. Kvalitetsnivåerna avser produktionen och god yrkesskicklighet. Denna Europastandard är tillämplig för: a) olegerat och legerat stål, b) nickel och nickellegeringar, c) titan och titanlegeringar, d) manuell, mekaniserad och automatisk svetsning, e) alla svetspositioner, f) alla svetstyper, t ex stumsvetsar, kälsvetsar och rörknutar och g) följande svetsmetoder och deras definierade undermetoder enligt ISO 4063: — 11 metallbågsvetsning utan gasskydd, — 12 pulverbågsvetsning, — 13 gasmetallbågsvetsning, — 14 svetsning med skyddsgas med icke smältande elektrod — 15 plasmasvetsning, — 31 gassvetsning (bara för stål). Metallurgiska egenskaper, t ex kornstorlek och hårdhet, täcks inte av denna internationella standard.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

International title:

Article no: STD-105494

Edition: 3

Approved: 2/23/2014

No of pages: 40

Also available in: SS-EN ISO 5817:2014

Replaces: SS-EN ISO 5817:2007