Standard Swedish standard · SS-EN ISO 20380:2017

Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO 20380:2017)

Status: Valid

Scope
I detta dokument beskrivs minimikraven avseende drift, prestanda och säkerhet samt prövningsmetoder för datorseende system som används för att upptäcka drunkningsolyckor. Detta dokument gäller inte för de system som används hos pooler i privatbostäder och bassänger som är mindre än 150 m2.

Subjects

Other fields (35.240.99) Sports facilities (97.220.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80022707

Edition: 1

Approved: 12/27/2017

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 20380:2017