Standard Swedish standard · SS-EN 60534-7

Industrial-process control valves - Part 7: Control valve data sheet

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 60534-7

Industrial-process control valves - Part 7: Control valve data sheet
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 360 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 360 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Syftet med denna standard är att verka för enhetlighet, både vad gäller innehåll och form. En allmän användning bland entreprenörer, användare och tillverkare av den i standarden beskrivna blanketten ger många fördelar och ökar effektiviteten, till exempel genom:

att hjälpa till vid förberedelse av fullständiga specifikationer genom att lista och ge utrymme för alla väsentliga egenskaper

att stödja en enhetlig terminologi

att genom en enhetlig presentation underlätta offertgivning och mottagning

att ge en användbar och permanent registrering för framtida kontroll.

Subjects

Pressure regulators (23.060.40) Industrial process measurement and control (25.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 60534-7

Industrial-process control valves - Part 7: Control valve data sheet
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 360 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 360 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-3334699

Edition: 1

Approved: 5/4/2011

No of pages: 19