Standard Validation, only publication · SS-EN 588-1

Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for gravity systems

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Pressure vessels, metallic industrial piping (23.040.05) Pipes and fittings of other materials (23.040.50)