Standard Swedish standard · SS-EN 10217-7:2005

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 10217-7:2014

Scope
Denna del av EN 10217 anger tekniska leveransbestämmelser i två provningsklasser för svetsade rör med cirkulärt tvärsnitt tillverkade av austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål som används för tryck- och korrosionshärdiga ändamål vid rumstemperatur, vid låga temperaturer eller vid förhöjda temperaturer.

Subjects

Iron and steel pipes (23.040.10) Steel pipes and tubes for specific use (77.140.75)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-39241

Edition: 1

Approved: 4/1/2005

No of pages: 75

Replaces: SS 219711 , SS 219713 , SS 219711 , SS 219713 , SS 142375 , SS 142301 , SS 142324 , SS 142338 , SS 142350 , SS 142367 , SS 142371

Replaced by: SS-EN 10217-7:2014