Standard Validation, only publication · SS-EN 10217-5/A1:2005

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10217-5:2019
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Iron and steel pipes (23.040.10) Steel pipes and tubes for specific use (77.140.75)