Standard Swedish standard · SS-EN 13480-2:2012+C5:2016

Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017 Amended by: SS-EN 13480-2:2017/A1:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A2:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A3:2018

Scope
Denna del av denna Europastandard anger kraven på material (inklusive metalliska pläterade material) för industriella rörledningar och stöd av metalliska material som omfattas av EN 13480-1. Den är för närvarande begränsad till att omfatta stål med tillräcklig seghet. Denna del av denna Europastandard är inte tillämplig på material i krypområdet.

ANM. Andra material kommer att läggas till senare genom ändringar.

Dokumentet anger kraven för val, kontroll, provning och märkning av metalliska material för tillverkning av industriella rörledningar.

Subjects

General Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title: Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Article no: STD-8022101

Edition: 1

Approved: 8/22/2016

No of pages: 92

Also available in: SS-EN 13480-2:2012+C5:2016

Replaces: SS-EN 13480-2:2012+C4:2015 , SS-EN 13480-2:2012+C4:2015

Replaced by: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017