Standard Swedish standard · SS-EN 13480-5:2017

Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13480-5:2017+C2:2019 Amended by: SS-EN 13480-5:2017/A1:2019

Scope
Denna del av denna Europastandard anger kraven för den kontroll och provning av industriella rörledningar, som definieras i EN 13480-1:2017, och som ska utföras på individuella spools eller rörledningssystem, inklusive stöd, konstruerade enligt EN 13480-3:2017 och EN 13480-6:2017 (i förekommande fall), och tillverkade och installerade enligt EN 13480-4:2017. ANM. En spool är ett prefabrícerat delmontage av komponenter, som utgör del av ett rörsystem.

Subjects

General Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

Article no: STD-80000438

Edition: 3

Approved: 8/24/2017

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 13480-5:2017

Replaces: SS-EN 13480-5:2012+C5:2016 , SS-EN 13480-5:2012+C5:2016 , SS-EN 13480-5:2012/A2:2017

Replaced by: SS-EN 13480-5:2017+C2:2019