Standard Swedish standard · SS-EN 13445-4:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar krav för tillverkning av ej eldberörda tryckkärl av stål och delar därtill, inklusive anslutningar till icke-tryckbärande delar. Det anger krav för materialidentifiering, tillverkningstoleranser, svetsning, andra permanenta förband än svetsförband, tillverkningskontroll, formning, värmebehandling, reparationer och färdigställning.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80009868

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 13445-4:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-4:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-4:2014+C4:2017