Standard Swedish standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 495 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard anger kraven för stålprodukter som används i icke-eldberörda tryckkärl.
För vissa andra metalliska material än stål, såsom segjärn, aluminium, nickel, koppar och titan, är krav angivna eller kommer att anges i separata delar av denna europastandard.
För metalliska material som inte täcks av en harmoniserad materialstandard och kommer sannolikt inte heller att bli det inom en nära framtid, ges specifika regler i denna del eller i ovan citerade delar av denna europastandard.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 495 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80009866

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 96

Also available in: SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-2:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-2:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-2:2014/A2:2018

Replaced by: SS-EN 13445-2:2021