Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10286:2007

Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2007)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 10286:2015 , SS-EN ISO 10286:2015

Scope
Denna internationella standard fastställer den terminologi som skall användas inom området för gasflaskor.

Den anger även definitioner relaterade till tryck och gaser i bilaga A respektive bilaga B.

Som tillägg till termer på engelska och franska, två av de tre officiella ISO-språken, anger denna internationella standard termerna på tyska. Dessa publiceras under ansvar för Tyskland (DIN). Det är dock endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och -definitioner.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30)


Product information

Language: English Swedish French German

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-61536

Edition: 1

Approved: 7/11/2007

No of pages: 68

Replaces: SS-ISO 10286

Replaced by: SS-EN ISO 10286:2015 , SS-EN ISO 10286:2015