Standard Swedish standard · SS-EN 13445-1:2014+C4:2017

Unfired pressure vessels - Part 1: General

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13445-1:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Scope
Denna del av denna Europastandard definierar termer, definitioner, symboler och enheter som används i hela EN 13445. Den innehåller också instruktioner om hur standarden ska användas (bilaga A) liksom ett alfabetiskt register för hela standarden (bilaga B). Denna information är avsedd att hjälpa användaren av EN 13445. Denna Europastandard gäller för ej eldberörda tryckkärl med ett högsta tillåtna tryck över 0,5 bar (0,05 MPa), men kan också användas för kärl med lägre tryck, inklusive vakuum. ANM. Val, användning och installation av säkerhetsrelaterade tillbehör för att skydda tryckkärl under drift behandlas i EN 764-7. Denna Europastandard ska inte tillämpas på tryckkärl av följande slag: — nitade tryckkärl; — tryckkärl tillverkade av gjutjärn (utom segjärn) eller något annat material, som inte upptas i del 2, 6 eller 8 av EN 13445; — tryckkärl bestående av flera lager; — försträckta eller förspända tryckkärl. Denna Europastandard kan användas för följande typer av tryckutrustning, förutsatt att tillkommande och/eller ändrade krav, orsakade av riskanalysen och för respektive kategori specifika regler och instruktioner, beaktas: — transportabel tryckutrustning; — tryckkärl speciellt konstruerade för kärnkraftsanvändning; — tryckkärl utsatta för risk för överhettning.

Subjects

Pressure vessels Unfired pressure vessels (SS-EN 13445)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Unfired pressure vessels - Part 1: General

Article no: STD-8029763

Edition: 1

Approved: 8/23/2017

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 13445-1:2014+C4:2017

Replaces: SS-EN 13445-1:2014+C3:2016 , SS-EN 13445-1:2014+C3:2016

Replaced by: SS-EN 13445-1:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-1:2014+C5:2019