Standard Technical reports · SIS-TR 52:2016

Mobile waste and recycling containers - Frontal receivers of Form C for comb lifting devices - Dimensions and design

Status: Valid to 12/31/2020

Scope
Denna Tekniska Rapport beskriver utformningen av mottagardelen på mobila avfallsbehållare med två respektive fyra hjul avsedda att lyftas med en lyftkam som fram till år 2012 fanns beskriven som "utförande C" i Europastandarderna EN 840-1:2004 och EN 840-2:2004, även känd som "typ AFNOR". Den har utarbetats för att det ska vara möjligt att under den övergångstid som krävs i Sverige för utfasning av mobila avfallsbehållare med mottagardel avsedd för lyftkammar "utförande C" vid upphandling få en enhetlig formulering och referens för den lyftkam som erfordras för att på ett säkert sätt lyfta dessa avfallsbehållare. Samtliga övriga mått och andra krav på avfallsbehållare är avsedda att vara helt i enlighet med EN 840-1:2012 och EN 840-2:2012.

Subjects

Installations and equipment for waste disposal and treatment


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title: Mobile waste and recycling containers - Frontal receivers of Form C for comb lifting devices - Dimensions and design

Article no: STD-8018371

Edition: 1

Approved: 1/13/2016

No of pages: 16